Advert

Proje Yarışması

2018 yılında kutlanacak olan Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle gerçekleştirilecek olan “Proje Yarışmasının" şartnameleri belli oldu. İşte Diyanet İşleri Başkanlığının o açıklaması:

Proje Yarışması

2018 YILI CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASIMÜNASEBETİYLE DÜZENLENECEKPROJE YARIŞMASIYLA İLGİLİ ŞARTNAME

1. AMAÇ:

Proje yarışmasının düzenlenme amacı, personelimizin araştırma, planlama, uygulama ve analiz yeteneklerini geliştirmek, yürüttükleri hizmetlerin verimliliğini artırmak ve planlı çalışma alışkanlığı kazanmalarını sağlamaktır.

2. YARIŞMA KONULARI:

Proje yarışması konuları:

a) Cami Odaklı Din Hizmetleri

b) İrşat Hizmetleri

c) Aileye Yönelik Hizmetler

ç) Dini Danışmanlık Hizmetleri

d) Manevi Destek Hizmetleri

e) Sosyal ve Kültürel İçerikli Din Hizmetleri

3. YARIŞMAYA KATILMA ŞARTLARI:

Yarışmaya, Başkanlığımız taşra teşkilatında görevli asıl-vekil ve sözleşmeli, erkek-kadın bütün personel katılabilecektir. Yarışmaya katılacak projeler daha önce uygulanmamış, her hangi bir kurum ve kuruluşa sunulmamış ve özgün olacak; çeviri, uyarlama ve derleme olmayacaktır.

4. MÜRACAAT:

Proje yarışmasına katılım şartlarını taşıyan personel, eserlerini 25 Mayıs 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar bağlı bulundukları müftülüklere/eğitim merkezlerine teslim edecektir.

Projeler hazırlanırken kağıdın tek yüzü kullanılacak, proje sonunda personelin adı, soyadı, sicil numarası, unvanı, görev yeri bilgileri yazılacak ve imzalanacaktır.

5. UYGULAMA:

a) Proje yarışmasında değerlendirme, ilgili kurulca Başkanlık stratejik amaç ve hedefleriyle uyumluluk, yenilikçi düşünce ve özgünlük, uygulanabilirlik, verimlilik, açık ve anlaşılır olma, projenin hazırlanmasında gösterilen özen kriterleri üzerinden yapılacaktır.

b) Yarışmanın değerlendirilmesi yalnızca il merkezinde yapılacak ve il genelindeki isteyen bütün görevliler yukarıda belirtilen proje konularından seçtiği bir konuda yarışmaya katılacaktır. c) Eğitim merkezlerindeki yarışmaya dinihaber.com katılacak kursiyer ve personelin çalışmaları, eğitim merkezinin bulunduğu il müftülüğüne gönderilecek ve il birincisinin belirleneceği yarışmada il seçici kurulu tarafından değerlendirilecektir.

ç) Yarışmaya başvuran projelerden mutlaka bir birinci belirlenecek ve İl birincisi olanlar Türkiye genelinde yapılacak yarışmada ili temsil edecektir.

d) Yüksek Seçici Kurul, projeler arasından mutlaka ilgili yarışmanın Türkiye birincisi, ikincisi ve üçüncüsünü belirleyecektir.

6. SEÇİCİ KURULLAR:

a) İl Seçici Kurulu

İl genelindeki seçmelerin ve değerlendirmelerin yapılacağı Proje Yarışması İl Seçici Kurulu; il müftüsünün başkanlığında, bir müftü yardımcısı, baş/uzman/vaizlerden bir kişi, eğitim uzmanı ve din hizmetleri uzmanlarından bir kişi, üniversite öğretim üyesi/görevlisi bir kişi, eğitim merkezinden bir eğitim görevlisi, kamu kurum ve kuruluşlarında proje yazımı/eğitimi konusunda temayüz etmiş iki kişi olmak üzere en az beş kişiden oluşur.

b) Yüksek Seçici Kurul

Diyanet İşleri Başkanlığınca tespit edilecektir.

7. DEĞERLENDİRME ESASLARI

A- Proje Yarışmasında İl Seçici Kurulları şu hususlara dikkat eder:

a) Proje teklifinin henüz uygulanmamış ve özgün olmasına,

b) Ek-2 “Proje Teklif Formu”da yer alan bölümlerin eksiksiz, yeterli ve anlaşılır şekilde doldurulmasına,

c) Proje metninin 12 punto ve Times New Roman karakteri ile yazılmasına, Değerlendirme;

1- Konu seçimi, konuya hakimiyet, probleme yaklaşım ve özgünlük 25 puan,

2- Yeterli araştırma ve inceleme, kaynak, yöntem ve analiz 30 puan,

3- Tutarlılık, amaca uygunluk 10 puan,

4- Verimlilik, uygulanabilirlik (kaynak, yararlılık, maliyet, sonuç vb.) 20 puan,

5- Başkanlık stratejik amaç ve hedefleriyle uyumluluk 10 puan,

6- Türkçe ve yazım kuralları, açık ve anlaşılırlık 5 puan.

Toplam 100 puan.

B- Projelerin değerlendirme dışı bırakılması:

a) Projenin intihal olduğunun, başka çalışmalardan kaynak gösterilmeden yararlanıldığının tespit edilmesi durumunda proje değerlendirme dışı bırakılır.

Yarışmacıların puanı, yarışma Seçici Kurul Üyeleri tarafından verilen puanların aritmetik ortalamasıdır. Eşitlik olması halinde sırayla değerlendirmeye esas olan hususlardaki puanlara bakılacak, eşitlik bozulmadığı takdirde kur’a çekimine gidilecektir.

8. YARIŞMA TAKVİMİ:

Proje Yarışmasına katılacak görevliler, projelerini 25 Mayıs 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar eğitim merkezi müdürlüğü, il ve ilçe müftülüklerine; eğitim merkezi müdürlükleri ve ilçe müftülükleri de 01 Haziran 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar il müftülüğüne teslim edecektir.

İl müftülükleri de Seçici Kurullarını toplayarak gerekli çalışmalarını yapacak, il birincilerini 29 Haziran 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar belirleyecekler ve projeleri 06 Temmuz 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar dinihaber.com Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne göndereceklerdir.

Yüksek Seçici Kurul, projeleri 07 Eylül 2018 Cuma gününe kadar sonuçlandıracak ve Türkiye 1., 2. ve 3.’üncüsünü belirleyecektir. Sonuçlar en geç 14 Eylül 2018 Cuma günü Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü web sayfasından duyurulacaktır. (http://www2.diyanet.gov.tr/DinHizmetleriGenelMudurlugu/Sayfalar/AnaSayfa.aspx) 9. ÖDÜLLER:

Yarışmada başarılı olan personele il müftülüklerince teşvik ödülleri verilebilir. Başkanlıkça Proje Yarışmasında dereceye girenlerden:

Birinciye 5.000 ₺

İkinciye 4.000 ₺

Üçüncüye 3.000 ₺

Ayrıca yarışmada il birincisi olan personele Başkanlığımızca teşvik ödülleri verilecektir.

10. DİĞER ŞARTLAR:

a) İlgili kurullarca yapılan değerlendirme sonuçları ve kararları bir tutanakla tespit edilerek özel dosyasında saklanır.

b) Yarışma sonuçları tutanakların seçici kurulda görevli bütün üyelerce imzalanmasından sonra ilan edilecektir.

c) Diyanet İşleri Başkanlığı’na gönderilen projeler, iade edilmeyecek ve Başkanlık bunları yayınlama, uygulama ve kullanma hakkına sahip olacaktır. Proje sahiplerine verilen ödüller, telif hakkı yerine sayılacaktır.

ç) İl Seçici Kurulu değerlendirmeleri sonucunda il birinciliği elde edemeyen projeler il müftülüğünde muhafaza edilecek ve proje içeriklerinden mümkün mertebe istifade edilecektir. d) Yarışmalara katılan personel, bu şartname hükümlerini ve seçici kurul kararlarını kabul etmiş sayılır. Şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde Diyanet İşleri Başkanlığının kararları geçerlidir.

e) İl Seçici Kurullarında üye olarak görevlendirilenlerden kurumlarınca yolluk ve yevmiye ödenmeyenlere azami net 100-(Yüz) ₺ ile iaşe, ibate ve yol masrafları, Yüksek Seçici Kurullarda başkan ve üye olarak görevlendirilenlerden kurumlarınca yolluk ve yevmiye ödenmeyenlere azami net 150-(Yüzelli) ₺ ile iaşe, ibate ve yol masrafları, Türkiye Diyanet Vakfınca/Şubelerce karşılanır.

Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRX
Diyanet İşleri Başkanlığı Resmen Cumhurbaşkanlığına Bağlandı
Diyanet İşleri Başkanlığı Resmen Cumhurbaşkanlığına Bağlandı
Türkiye Diyanet Vakfı Antalya Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu hizmete girdi
Türkiye Diyanet Vakfı Antalya Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu hizmete girdi